O nás

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAMA CENTRUM MICHALOVCE

Poslaním

občianskeho združenia MAMA CENTRUM MICHALOVCE je prostredníctvom cvičenia detí aj dospelých ako i poradenstva v oblasti telesnej kultúry, plánovaného rodičovstva, laktačného poradenstva dlhodobo zlepšovať kvalitu života detí a dospelých. Rovnako sa snažíme zlepšovať kvalitu života detí i dospelých prostredníctvom vzdelávania v rámci zdravého životného štýlu.

Cieľom

OZ MAMA CENTRUM MICHALOVCE je kontinuálne podporovať tehotné ženy, deti a ženy vo všetkých obdobiach života, vytvárať pre verejnosť priestor a podmienky pre spoločenské trávenie voľného času.

Poslanie a cieľ OZ MAMA CENTRUM MICHALOVCE napĺňa prostredníctvom

PREDPÔRODNEJ PRÍPRAVY

s certifikovanou pôrodnou asistentkou

Cieľom predpôrodnej prípravy je informovať ženy, ako úspešne zvládnuť náročné obdobie tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a zároveň im poradiť, ako využiť získané vedomosti a zručnosti.

Chceme umožniť každej tehotnej žene prístup k informáciám vždy, keď ich potrebuje
a spôsobom, ktorý jej vyhovuje.

„Našou motiváciou je prianie pomáhať tehotným a rodiacim ženám, posilniť ich pre rolu materstva.”

Predpôrodnú prípravu poskytujeme ženám od 20. – 25. týždňa tehotenstva 1x týždenne v trvaní 1 – 1,5 hodiny kontinuálne až do 38. týždňa tehotenstva s maximálnou kapacitou – 6 miest.

OZ MAMA CENTRUM MICHALOVCE akceptuje rozdielnu sociálno-ekonomickú situáciu v rodinách a komunitách, preto sa vieme časovo prispôsobiť potrebám našich klientok.